Maszyny drogowe i budowlane, Wrocław, ul. Wybickiego 26, tel.: 502 333 803

flag polandflag ukdecznoruusakanadaromania

Profesjonalny produkt trzeba budować latami, u nas kupisz go od ręki!
Remonter drogowy MP 6.5W to nowoczesna maszyna
przeznaczona do wypełniania pęknięć
i ubytków w nawierzchni drogowej różnego rodzaju.
Remont wykonujemy mieszanką emulsji
asfaltowej i kruszywa, bez wcześniejszej obróbki
remontowanej powierzchni. Idea pracy urządzenia
polega na podawaniu pod ciśnieniem grysu oraz
emulsji asfaltowej do głowicy roboczej, gdzie
następuje precyzyjne otoczenie grysu emulsją.
W kolejnej fazie następuje wbudowanie pod
ciśnieniem powstałej mieszanki w istniejący ubytek,
wybój lub pęknięcie w nawierzchni drogi.

Nad wszystkimi procesami maszyny czuwa komputer Siemensa.
Dzięki zastosowaniu hydraulicznych układów proporcjonalnych
w sterowaniu pompy emulsji oraz podajnika ślimakowego grysu,
operator szybko i precyzyjnie dozuje mieszankę roboczą.

Wszystkie elementy sterowania pracą remontera
skoncentrowane są w ergonomicznie zaprojektowanym
pulpicie sterowniczym. Operator posiada pełną
kontrolę nad wszystkimi układami maszyny.
W pulpicie znajdują się regulacje: silnika diesla,
dmuchawy powietrza, pompy emulsji, podajnika
ślimakowego oraz wysięgnika ramienia roboczego.
W polu roboczym znajduje się pulpit, na którym
operator widzi aktualne nastawy maszyny, tj.
obroty silnika spalinowego, podajnika grysu oraz pompy emulsji.

Nasz remonter wyposażony jest w topowy przemysłowy
silnik diesla, japońskiej produkcji KUBOTA.
Jednostka napędowa o klasycznej niezawodnej
budowie z pompą rozdzielaczową i wtryskiwaczami,
rozrząd realizowany na kołach zębatych,
co zmniejsza koszty eksploatacji do minimum.
Dmuchawa światowego lidera firmy Robuschi
gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę,
a przenośnik ślimakowy wykonany ze stali
HARDOX 400 - do 2000 motogodzin bez wymiany.
W układzie podgrzewania emulsji zastosowano
płytowy wymiennik ALFA LAVAL, wykorzystujący
ciepło odpadowe silnika diesla. Wszystkie
powyższe rozwiązania sprawiają, iż nasz
remonter jest maszyną niezwykle tanią w eksploatacji.

 


DANE TECHNICZNE:

PATCHER MP 6.5W:

 • Dwusekcyjny zbiornik na kruszywo: kruszywo grube: 6,0 m3 oraz kruszywo drobne: 0,5 m3
 • Zbiornik emulsji: ocieplony watą mineralną 100 mm
 • Ogrzewanie – palnik gazowy 52 kW
 • Przepływowy podgrzewacz emulsji firmy Alfa Laval: 18 płyt
 • Dmuchawa produkcji Robuschi RBS 45 V
 • Hydraulicznie napędzany ślimakowy podajnik kruszywa: 1 szt.
 • Ergonomiczny pulpit sterowniczy integrujący wszystkie układy sterujące
 • Podawanie emulsji pompą zębatą GVR 50 z płynną regulacją wydatku kontrolowaną przez komputer Simensa.
 • Silnik Diesla Kubota D1105 / 16,8 kW / 22,5 KM. (przy 3000 obr/min).
 • Komputerowo sterowany wydatek grysu z płynną regulacją w całym zakresie.
 • Hydraulicznie regulowane ramię robocze.


OPCJE DODATKOWE
Każdy Remonter drogowy może być wyposażony
przystawkę piaskarko–solarkę. Do napędu
piaskarko–solarki wykorzystany jest układ
hydrauliczny remontera. Materiał na tarczę
rozsypującą podawany jest przez podajnik ślimakowy.
Parametry piaskarko solarki: szerokość rozsypywania:
6 m, max. ilość podanego żwiru: 120 kg/min, wydatek
posypywania przy prędkości: 20 km/godz. 60 g/m2
Regulacja szerokości rozsypywania i wydatku
posypywania odbywa się płynnie (bezstopniowo) z
kabiny kierowcy. Zadane parametry są kontrolowane
i utrzymywane na żądanej wartości przez komputer
Siemens wiążący nastawione parametry z prędkością
jazdy samochodu. W piaskarko–solarkę mogą być
wyposażane nowe maszyny jak i maszyny będące już
w eksploatacji.